HURDA KARŞILIĞI YIKILACAK

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü eski hizmet binası ve lojmanlarına ait binanın ihale ile hurda karşılığı yıkımı gerçekleştirilecek.26 Haziran'da yapılacak yıkım işinin tahmini enkaz bedeli 125 bin lira olarak açıklandı.

Buldan Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Buldan Cumhuriyet Mahallesi 243 ada 4 parsel üzerinde bulunan "Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü eski hizmet binası ve lojmanlarına ait binanın hurda karşılığı yıkım işi" için ihale düzenleyecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılacak ihale, Buldan Kaymakamlığı Hizmet Binasının 3. katındaki Buldan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda 26 Haziran'da saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2024 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri ve Y3 yıkım yeterlilik ruhsatına sahip olmaları gerekiyor.

Tahmini enkaz bedelinin 125 bin lira olarak açıklandığı yıkım işinin geçici teminat bedeli de 25 bin lira olarak belirlendi. Geçici Teminat tutarı Buldan Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası Buldan Şubesinde bulunan TR07 0001 0000 8500 0010 0053 26 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilecek. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelere ilişkin dekont vb. belgeler geçici teminat belgesi olarak kabul edilmeyecek.

İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekiyor. İhaleye katılacak istekliler 2 adet 2.300 Kg. Mini Ekskavatör, 2 adet yüksek erişimli bina yıkım ekskavatörü (minimum 24 metre), istiap haddi 25 ton 5 adet kamyon ve 2 adet yükleyici (bekolu) araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi İdareye vermeleri gerekiyor.

İhale bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacağı belirtilirken, şartname ve eklerinin mesai saatleri içinde Buldan Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebileceği kaydedildi.