KAMU-İŞ: “KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ BİR GENELGEYLE YOK SAYILAMAZ”

Birleşik KAMU-İŞ Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan, tasarruf genelgesi ile getirilen düzenlemelerin hukuksuz olduğunu belirterek hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ancak, Birleşik KAMU-İŞ Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan'a göre, bu genelge kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını hiçe sayıyor. Aydoğan, “Tasarrufun yine kamu emekçilerine dayatıldığını görüyoruz. Anayasa, kanunlar ve toplu sözleşme ile elde edilen kazanımlar ortadan kaldırılıyor,” dedi.

Lüks ve Şatafat Devam Ediyor
Aydoğan, genelgede yer alan düzenlemelerin kamu hizmetlerini aksatacağını belirtti. “İktidar yandaşlarına para aktarmaktan, lüks ve şatafattan vazgeçmemiştir. Keyfi harcamalar ortada dururken, fazla mesai ücretlerine göz dikilmesi kabul edilemez,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kamuya personel alımının emekli sayısı ile sınırlandırılması ve personel servislerinin sonlandırılması gibi düzenlemelerin kamu hizmetlerini verilemez hale getireceğini vurguladı.

Personel Servisleri Kaldırılıyor
Genelgeye göre, toplu taşıma olan yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel servisleri sonlandırılacak. Bu durumun kamu emekçileri için ciddi sorunlar yaratacağını belirten Aydoğan, “Zaten zor koşullarda görev yapan kamu emekçileri, ulaşım için ayrıca harcama yapmak zorunda kalacak. Bu da özellikle büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğunu daha da artıracaktır,” dedi.

Hukuki Mücadele Başlatılacak
Birleşik KAMU-İŞ, genelgenin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde dava açacak. Aydoğan, “Kamu emekçileri, emekliler ve toplumun emeğiyle geçinen bütün kesimler için yaşamı daha çekilmez hale getirecek bu genelgeye karşı hem hukuki hem de demokratik yollardan mücadele edeceğiz,” diyerek kararlılıklarını ifade etti.