TÜRKİYE'DE YOKSULLUK KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILIYOR

Ekonomik Büyüme Yoksulluktan Kurtulmaya Yetmiyor: TÜİK Araştırması Çarpıcı Gerçekleri Ortaya Koydu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) gerçekleştirdiği "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" araştırması, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin boyutlarını gözler önüne serdi. Araştırma, varlıklı kesimlerin zenginliklerini gelecek nesillere aktarabildiğini, ancak yoksul kesimlerin de yoksulluklarını çocuklarına miras bıraktığını gösteriyor.

YOKSULLUĞUN KUŞAKLARARASI AKTARIMI

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi büyüse de bu durum, dar gelirli kesimlerin yoksulluktan kurtulmasına yetmiyor. Özellikle 14 yaş civarında ailesiyle tatile çıkamayan çocukların %69.1'i, yetişkinliklerinde de tatile gidemiyor. Ayrıca, 14 yaşında maddi durumu "çok kötü" olarak tanımlanan bireylerin yarısı, en düşük gelirli iki grupta yer almayı sürdürüyor.

EĞİTİM VE GELİR DÜZEYİ

Araştırmada, annesi veya babası yükseköğretim mezunu olan bireylerin çocuklarının büyük çoğunluğunun üniversite eğitimi aldığı belirtilirken, ebeveyni lise altı eğitim seviyesinde olanların sadece yaklaşık %20'sinin yükseköğretim düzeyinde eğitim alabildiği vurgulandı. Bu durum, eğitimin ve sosyo-ekonomik statünün kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını gösteriyor.

KONUT SAHİPLİĞİ VE TATİL ALIŞKANLIKLARI

Konut sahipliği verileri de benzer bir eğilimi ortaya koyuyor. Eğer bireyler 14 yaşında kiracı bir ailede yaşıyorsa, bu bireylerin yarısından fazlası yetişkinliklerinde de kiracı olarak yaşamaya devam ediyor. Tatil alışkanlıkları açısından bakıldığında, çocukluklarında tatile gidemeyenlerin büyük bir çoğunluğu, yetişkinliklerinde de tatile çıkamıyor.