SANAYİCİ ACI TABLOYU KONUŞTU

Denizlili sanayici büyümenin refaha dönüşebilmesi için büyüme verilerinin ihracattan alınması gerektiğine dikkat çekti. Gelir dağılımındaki bozukluğun, toplam gelirin artması ile çözülemeyeceği, üretim odaklı stratejiye olan ihtiyacı hatırlattı. Eksenin; sosyal güvenlik rejiminden, sosyal yardım rejimine kaydığı endişesini paylaştı.

Denizli Sanayi Odası, Haziran ayı meclis toplantısı önemli konuların ve tespitlerin yapıldığı bir bileşime dönüştü. Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu’nun yönettiği oturumda kentin ihracat, istihdam ve büyüme rakamları mercek altına alındı. Göçmen işgücüne ilişkin sorunlar konuşuldu. Sosyal yardımlar ve kayıt dışı ile mücadele de üzerinde durulan başlıklar oldu.

SANAYİCİ ACI TABLOYU KONUŞTU

BÜYÜME VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Oda Başkanı Selim Kasapoğlu, Mayıs ayına ilişkin büyüme, ihracat ve istihdam verilerini değerlendirirken hane halkı harcamalarına dikkat çekti. Harcamaların artmasının iç talebin güçlü olduğunun göstergesi olduğunu işaret etti. Son dönemdeki yatırımların büyümeye katkı sağladığının altını çizdi.

Kasapoğlu; büyümeyi refaha dönüştürmenin yolunun üretim ve ihracat olduğunu hatırlattı, sanayideki 4,9’luk büyümenin genel ortalamanın altında kaldığını işaret etti.

SANAYİCİ ACI TABLOYU KONUŞTU

KASAPOĞLU’NDAN ÖNEMLİ TESPİTLER

Ekonominin büyüme rakamlarını üretimden ve ihracattan alması gerektiğini kaydeden Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizin, ekonomimizin büyüme rakamlarını üretimden ve ihracattan almamız gerekiyor." dedi.

* Gelir dağılımındaki bozulmanın, güvencesizliğin ve gelecek endişelerinin üzerini toplam gelirin artmasıyla örtemeyiz.

* Büyümeyi kalkınmaya dönüştürebilmek, sürdürülebilir bir refah oluşturabilmek için üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerine yaslanmaya ihtiyacımızın olduğunu her fırsatta vurguluyoruz.

YARDIM ALAN HANE SAYISI ARTIYOR

* Açıklanan verilerle, Türkiye’de 2017 yılında 3,2 milyon hanenin sosyal yardımlardan yararlandığını biliyoruz.

* İstisnai bir dönem olarak pandemi sürecini hesaba katmasak dahi bu sayı 2023 yılında 5 milyona dayanmış durumda.

* Buna göre her 5 haneden biri çeşitli düzeylerde sosyal yardım alıyor. Son 4 senede sosyal yardım alan hane sayısı 1,7 milyon artış gösterdi. Bu da yüzde 52 artış anlamına geliyor.”

* Türkiye’nin sosyal güvenlik rejiminden bir sosyal yardım rejimi kurgusuna geçişi, bugünümüzü etkilediği gibi geleceğimize de ket vurmaya aday bir durum yaratıyor.

* Bireylerin işgücü piyasasında yer almadığı her periyot, prim ödemesiz geçen uzun aralıklar, emekli aylıklarının düzeyi gibi konuları gündemden hiç çıkmamacasına önümüze bırakıyor.

GÖÇMEN KONUSUNA AYRI BAŞLIK AÇTI

Göçmen işgücünün entegrasyonunda büyük sorun olduğuna dikkati çeken Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu; “Bu konu toplumsal ve ekonomik pek çok sıkıntıyı doğuruyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen göçmen işçiler, düşük ücret ve kötü çalışma koşullarıyla karşılaşmakla beraber; işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından risklere de daha fazla maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Göçmen işgücü konusunda ayrıca şu açıklamayı yaptı:

* Ayrıca göçmen işçiler, sıklıkla sosyal güvence sağlanmadan bazen de kayıt dışı istihdam ediliyor.

* Bu, iş dünyasının kısa vadeli maliyetlerini düşürüyormuş gibi görünse de uzun vadeli sosyal sorumlulukların ihmal edildiği bir durum yaratıyor.

* Toplumsal huzursuzlukları besliyor. Bu konunun sonuç odaklı yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. İzinsiz çalışan yabancıların durumuna da hızlıca çözümler yaratılmalıdır.

* Çalışma izinleri ve vize süreçleri, daha şeffaf ve erişilebilir hale getirilmelidir.

* Mevcut açık işler, sanayicinin işçi bulamama sıkıntısıyla birlikte düşünüldüğünde, bu önemli konunun çözümü ancak devlet, işverenler, sivil toplum kuruluşları ve göçmen topluluklarının iş birliği ile mümkün görünüyor.