MAKSİAD BAŞKANI SARI’DAN ENFLASYON UYARISI

Makine sektörünün enflasyon ve artan üretim maliyetleri karşısında ithal ürünlerle rekabet zorluğu yaşadığını söyleyen MAKSİAD Başkanı Sarı, üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, makine sektörünün yüksek enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artış ile mücadele ettiğini savundu.

Sektörün sürdürülebilir büyümesi için acil ekonomi politikalarının devreye sokulmasını isteyen sarı sanayicilerin de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Makine sektörünün Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını, fakat sektörün yaşadığı sorunların görmezden gelinmeye devam ettiğini kaydeden Sarı; “Son dönemde yaşanan yüksek enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışlar, sektörümüzü olumsuz yönde etkilemektedir.

Yüksek enflasyon oranları ve artan üretim maliyetleri, sektörümüzün rekabet gücünü azaltmakta ve firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. Hammaddelerin ve enerji maliyetlerinin yükselmesi, maliyetleri artırmakta ve bu durum küresel pazarda faaliyet gösteren firmalarımız için ciddi bir dezavantaj yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

MAKSİAD BAŞKANI SARI’DAN ENFLASYON UYARISI

KÜÇÜK İŞLETMELER KEPENK KAPATIYOR

Sarı sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde üretilen makinelerin birçoğu ithal edilmektedir. İthal ürünlerle ilgili imalatçı firmalarımız çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, bürokratlara iletilmiş ve bazı konularda çözümler üretilmiş olsa da, özellikle ithalatla ilgili ilave gümrük vergileri arttırılsa da (IGV'ler) yeterli sonuç alınamamıştır. Bu durum, yerli makine üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Yüksek üretim maliyetleri dolayısıyla yerli yatırımcılar Uzak Doğu makinalarına yönelmektedir. Eğer Uzak Doğu üzerinden gelen ithal makinelere dur denilmezse ilerleyen süreçte yerli makine üreticilerimizin ekonomik anlamda oldukça zor günler geçireceğini öngörmekteyim. Üzülerek söylüyorum ki şu an fabrikalarımızın bazıları kapılarına kilit vurmuş durumdadır, hatta küçük ölçekli üreticilerimiz satış yapamadığı için iş yerlerinin kepenklerini kapatmaktadır”

FİNANSMANA ERİŞİMDE SIKINTI VAR

“Yüksek katma değer üreten makine sektörümüzün yatırımcıları finansmana erişim konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Yüksek kredi oranları, yatırımcıların yeni projelere başlamasını zorlaştırmakta ve sektörün büyümesini engellemektedir. Bu sorunun çözümü için devletimizin ekonomik politika uygulamaları geliştirmesi gerekmektedir. Özellikle düşük kredi oranları ve uzun vadeli kredi seçenekleri, yatırımcılar için hayati önem taşımaktadır.

Makine sektörü, yükselen teknolojisiyle her geçen gün ilerleme kaydetmektedir. Ancak, bu ilerlemenin sürdürülebilir olması için yatırımcılara yeterli destek sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, üretimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabilir ve dünya genelinde rekabet edebilirlik azalabilir. Sektörümüzün global pazarda rekabet edebilir hale getirilmesi için yerli üreticiler desteklenmelidir"

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, makine sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve global pazarda rekabet gücünün artırılması için devletin destek ve teşvik politikaları geliştirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı; “Yüksek enflasyon, üretim maliyetleri, ithal ürünlerle rekabet ve finansmana erişim zorlukları gibi sorunların çözümü, sektörümüzün geleceği için kritik öneme sahiptir” diye konuştu.