NUH'UN GEMİSİNDE DENİZLİ'DEN 2 BİN 461 TAKSON

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin kayda alındığı "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı"nda Denizli'den kayda alınan toplam takson sayısı 2 bin 461 olurken, bunlardan endemik olmayanlar 2 bin 152, endemik olanlar 294, lokal endemik olanlar 15 olarak tespit edildi.

MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin bazı taksonlar (memeli, kuş, sürüngen, iki yaşamlı, balıklar, bitkiler) düzeyinde envanterinin çıkarılması, izlenmesi, tehditlerin belirlenmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması, korunması ve araştırma çalışmalarına destek sağlanması amacıyla "Biyoçeşitlilik İstatistikleri" derleniyor. Kamu kuruluşları, bağımsız araştırmacılar, üniversiteler, ilgili kuruluşlar ve/veya literatürden elde edilen taksonlara ait türlerin koordinat bazlı mekansal verileri, yetkilendirilmiş kullanıcılarca ulusal biyoçeşitlilik veritabanına giriliyor.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Türkiye biyo-coğrafyasındaki canlı türlerine ait envanter ve gözlem verileri, "Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı"nda paylaşılıyor. Memeli, kuş,  sürüngen, iki yaşamlı, balık ve bitki taksonlarına ait türlerin koordinat bilgileri, birey sayıları, üreme durumları, dağılımları, tehdit durumları vb. biyolojik çeşitlilik verisi altında veritabanında toplanıyor. İstatistiklerde tür ve popülasyonlarına ait verilerle bazı grafiklere de yer veriliyor.

DENİZLİ’DE 2 BİN 461 TAKSON VAR 

"Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı"nda toplam takson sayısı 13 bin 404 olarak tespit edilirken veritabanına 852 bin 643 toplam noktadan bilgi toplandı. Taksonlardan 9 bin 701'ini endemik olmayanlar oluştururken, endemik olanların sayısı 3 bin 275, lokal endemik olanların sayısı 428 oldu. Denizli'de toplam takson sayısı 2 bin 461, toplam nokta 18 bin 229 olurken, endemik olmayanlar 2 bin 152 endemik olanlar 294, lokal endemik olanlar 15 olarak belirlendi.

Denizli'de toplam canlı grubuna göre takson sayısına bakıldığında damarlı bitkilerin 2 bin 12, kuşların 301, iç su balıklarının 57, memelilerin 51, sürüngenlerin 31, çiftyaşarların 9 olduğu görülürken, canlı grubuna göre endemik takson sayısında damarlı bitkiler 274, iç su balıkları 30, çiftyaşarlar 3, sürüngenler 2 olarak kayda geçti.

ENDEMİK 294 TAKSON VAR

Denizli'de endemik olan 294 taksondan canlı grubuna göre takson sayısında damarlı  bitkilerin 268, iç su balıklarının 23, çiftyaşarların 2, sürüngenlerin 1 olduğu görülürken, bunlardan Beyşehir Kurbağası ile Anadolu pürtüklü semenderinin çiftyaşarlar, Anadolu kaya kertenkelesinin de sürüngenler türünde olduğu kayıtlarda bulunuyor.

Odun dışı bitkisel ürün takson sayısında tüm bitkilerin bin 73, odun dışı hayvansal ürün takson sayısında tüm canlıların 373 olduğu tespit edilirken, ekonomik değerlere göre takson sayısına bakıldığında 914'ünün tıpta bitkisel ilaçta kullanıldığı, 783'ünün de gıda maddesi olarak değerlendirildiği görülüyor.