ULUSLARARASI TİCARETTE UYUŞMAZLIK MASAYA YATIRILDI

DENİB Akademi tarafından “Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uluslararası Ticarette Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

DENİB Akademi’nin faaliyetleri çerçevesinde ‘Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uluslararası Ticarette Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) hizmet binasında düzenlenen toplantıda; eğitmen Av. M. Emre Akkaş ve Süleyman Yasin Zorlu tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda; uluslararası ticaret hukukun temel kavramları, sözleşme ve tahkim süreçleri, örnekleri ve sözleşme hükümlerinin analizi, uluslararası ticari ve yatırım tahkiminin temel özellikleri ve uygulama örnekleri, uluslararası ticari ihtilaflarda arabuluculuk ve müzakere yöntemleri, yurtdışında dava ve icra takibi süreçleri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

ULUSLARARASI TİCARETTE UYUŞMAZLIK MASAYA YATIRILDI