OTİZM DERNEKLERİ İSTANBUL’DA TOPLANDI

Otizm derneklerinin savunuculuk kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen Ayrımcılığa Karşı Birlikte Güçleniyoruz Projesi kapsamında ikinci bölgesel toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi. Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir ve İstanbul’dan otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda otistiklerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri için izlenmesi gereken yol haritası tartışıldı.

Denizli Otizm Derneği ile İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ve bir yıl içinde 100’e yakın otizm derneği ile yapılacak çalışmalarla sürdürülecek "Ayrımcılığa Karşı Birlikte Güçleniyoruz” projesinin İstanbul etabı tamamlandı. Ayrımcılık mağdurlarının adalete erişiminin iyileştirilmesi için sivil toplum koalisyonu inşa edilmesi projesi kapsamında Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen çalışma, 17 Nisan’da yapıldı. Toplantıya Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir ve İstanbul’dan otizm derneklerinin ve baroların temsilcileri katıldı. Sonraki aşamalarda Samsun, Adana ve Malatya’da da bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek. 

İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA VE SAVUNUCULUK

İstanbul Taksim’de Karşı Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hak temelli bakış ve ayrımcılıkla mücadele kapasitesini artırmak için işbirliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Katılımcıların kendi illerinde yaşadığı sorunları dile getirdiği toplantıda öncelikli olarak eğitim ve yetişkin otistiklerin durumuyla ilgili sorunlar öne çıktı. Baro Engelli Hakları Komisyonlarının il bazında aktif hale gelmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Türkiye’deki illerdeki baroların büyük çoğunluğunda Engelli Hakları Komisyonu olmadığı ya da var olan komisyonların yeterince aktif olarak çalışmadığı dile getirildi. Toplantıda, eğitim hakkıyla ilgili savunuculuk kampanyalarına ihtiyaç duyulduğu, bakım merkezlerindeki otistiklerin yaşadığı sorunların insan hak ve özgürlükleri gözetilerek planlanması gerektiği ifade edildi. Bunların yanı sıra dava izleme, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi ulusal insan hakları mekanizmalarına otistiklerin yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili başvuruların artması gerektiği de vurgulandı.