CHP, EĞİTİM SORUNLARINI DİNLEDİ

Eğitim İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan ve Sendika yöneticileri Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek eğitimin sorunları, çözüm önerileri ve talepleri içeren dosyayı teslim etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığını ziyaret eden Eğitim İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, günümüzde eğitimin öneminin daha da arttığını ve eğitimin en önemli öğesinin öğretmen ve öğrenciler olduğuna dikkat çekerek, “Bina, sınıf ve yardımcı araç gereçler de kaliteli bir eğitimin olmazsa olmazları olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak gerek ülkemizde, gerekse Denizli’de sınıfları kalabalık, öğrenci sayısı çok ama bahçesi ve sosyal olanakları yetersiz okullarda eğitim yapılıyor olması, hem öğretmen, hem de öğrenci açısından olumsuz bir durum yaratmaktadır. Daha da önemlisi, uzun vadede ciddi sorunlara neden oluşturmaktadır. Sınıflardaki öğrenci sayısının standart hale gelmesi kaliteli eğitim için temel zorunluluktur” dedi. Okul yöneticilerinin de maddi imkansızlıklar içinde çalıştıklarını iddia eden Aydoğan, “Asli görevleri olan eğitim ve öğretimden uzaklaşmak zorunda kalan yöneticiler, eğitim kalitesini yükseltmeye odaklaşabilecek zaman ve enerjiyi bulamamakta, okula kaynak yaratma arayışına girmektedir. Yeni sisteme göre öğretmen, tek bilgi kaynağı olarak görülmemeli, aynı zamanda bir yol gösterici olarak hareket etmelidir” ifadelerini kullandı. Aydoğan daha sonra, sorunları, çözüm önerileri ve talepleri içeren dosyayı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teslim etti.

EĞİTİME HERKES ÜCRETSİZ ULAŞABİLMELİ

Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitimin, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğunu belirten CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise “Eğitim olanaklarına eşit bir şekilde erişim ve yaşam boyu eğitim olanaklarının özellikle eğitime erişemeyenleri de kapsayacak bir biçimde düzenlenmesi, insan haklarına ve onuruna saygının, bireyin kişiliğinin tüm yönleriyle gelişiminin ve özgürleşmesinin temel güvencesidir. Mevcut iktidar döneminde eğitimde demokratik ideallerden, bilimsel ve çağdaş pedagojik ilkelerden giderek uzaklaşılmış, ‘kindar ve dindar’ nesil yetiştirme yaklaşımıyla geçmişin olumlu birikimi de yok edilmiştir” dedi. AKP iktidarında devletin anayasal olarak eğitim hakkını sağlama yükümlülüğünün yerine getirilmediğini belirten Çavuşoğlu, “Parasız ve nitelikli eğitim hedefinden vazgeçilmiş, devlet okullarını güçsüzleştirici politikalar ısrarla sürdürülmüştür. Aynı zamanda bütçeden eğitime ayrılan pay yıllar itibarıyla sürekli azalmış, ailelerin eğitim harcamaları ise artmıştır. AKP bu yolla açık ve örtük biçimde eğitimi ticarileştirmiştir. Devlet okullarında ise kamusallık ilkesi egemen olmaktan çıkartılmıştır. Ülkemizin her sorununda olduğu gibi eğitimde de sorunlarımızı saptamak ve bu sorunlara çözüm önermek; muhalefette iken eğitimimizin daha ileriye taşınmasında üzerimize düşeni yapmak; iktidarımızda ise bu sorunları köklü biçimde çözerek, ülkemizin eğitim sistemini, Türkiye’yi ileri uygarlık düzeyine çıkartacak ve onu aşacak ana taşıyıcı kurum haline getirmek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir” diye konuştu.