DENİZLİ’NE HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 2.98

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 İstatistiklerle Aile verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 2,98 olduğu açıklandı.

2019 yılında Denizli’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,98 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi olurken, ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,11 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,63 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili 2,68 kişi ile Eskişehir ve 2,71 kişi ile Balıkesir illeri izledi. Denizli ise 3,0 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü ile 58. sırada yer aldı. 

Tek kişilik hanehalkı oranı arttı

Denizli’de tek kişilik hanehalkı oranı 2018 yılında %18,1 iken 2019 yılında %18,9’a yükseldi. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında %26,4 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %25,7 ile Giresun ve %25,6 ile Gümüşhane izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, %9,4 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini %9,8 ile Van ve Batman ile %10,2 ile Adıyaman izledi. 

Denizli ise tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu 32. il

Denizli’de bulunan 337 bin 607 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde; tek kişilik hanehalkı sayısı 63 bin 912 (%18,9), tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 225 bin 810 (%66,9), en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 41 bin 52 (%12,2) ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı 6 bin 833 (%2,0) olarak gerçekleşti. 

Çekirdek ailelerin %59,6’sı eş ve çocuklardan oluşuyor

Denizli ilindeki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde; sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 60 bin 172 (%26,6), eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 134 bin 600 (%59,6), tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 31 bin 38 (%13,7) olarak gerçekleşti. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin %23,2’si (7 208 aile) baba ve çocuklardan oluşurken, %76,8’i (23 830 aile) anne ve çocuklardan oluşmaktadır.

Evliliklerin %1,1’i akraba evliliği

2019 yılında Denizli ilinde gerçekleşen 6 813 evliliğin %1,1‘i (76 evlilik) akraba evliliği oldu. 
Denizli’de yaşayan toplam 536 bin 185 evli bireyin %5,5’i (29 710 birey) akraba evliliği yaptı.