DSO AB BİLGİ MERKEZİNDEN "KENTLİLİK HAKLARI" TOPLANTISI

Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 6 Ağustos 2019 tarihinde "Avrupa Kentsel Şartı Perspektifinde Kentlilik Hakları" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Gazeteci Seval Uysal'ın moderatörlüğünü üstlendiği interaktif toplantıya, Denizli Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyon Koordinatörü Av. H. Ozan Orpak konuşmacı olarak katıldı. Kentlilik bilinci ve kültürünün yaygınlaştırılması ve haklar konusunda farkındalık yaratılması sürecine destek olmak amacıyla düzenlenen toplantıya yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Tüm katılımcıların söz aldığı toplantıda; mevcut durum analizi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Yaşanabilir temiz bir çevre, kente aidiyet duygusu ve kentsel mirasın gelecek kuşaklara aktarımı konularının altı çizildi. Katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi, dezavantajlı vatandaşlara ve yaşlılara yönelik daha kapsayıcı çalışmaların yürütülmesi gerektiği dile getirildi. AB ülkelerinde kentleşme konusunda yürütülen çalışmalardan da örnekler verildi ve ortak akıl ile bir planlama platformunun tüm ilgili tarafların biraraya gelmesi ile kurulması önerildi. Kentleşme, kent kültürü ve kentli hakları konusunda yerel yönetim tarafından düzenli eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerinin yapılmasının önemi ve tespit edilen sorunlara ilişkin denetim mekanizmalarının daha işlevsel olması gerektiği vurgulandı.