HASTANE ACİL DURUM PLANI UYGULAYICI EĞİTİMİ YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından dokuzuncusu düzenlenen “Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi”, Denizli’de hizmet veren kamu, üniversite ve özel hastanelerin Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlayıcıları konumunda bulunan temsilcilerinin katılımı ile UMKE Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim; Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama, Hastanelerde Afet Risklerinin Azaltılması, Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Afet Triyaj Alanı, Acil Müdahale Planı, Destek Faaliyetleri, İyileştirme/Rehabilitasyon, Tatbikat Hazırlığı ve Değerlendirilmesi vb. konular, teorik ve uygulamalı grup çalışmaları şeklinde yapıldı. Eğitim masa başı tatbikatı ve katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.
HACI SELAMOĞLU