Odalar Teknokent’ten İstifa Etti

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Pamukkale Teknokent'in yönetiminden şirkette yüzde 10'ar hissesi bulunan 3 oda ve 1 birlik istifa etti. Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası ve Denizli İhracatçılar Birliği yönetimleri ortak karar alarak, bugün noter kanalıyla gönderdikleri istifa yazılarında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ı eleştirerek, alınan kararların altına imza atamayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Nisan'da Pamukkale Üniversitesi'ne rektörlük ataması yapılan Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan eşi Derya Bağ'ı, aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atamıştı. Rektör Prof. Dr. Bağ'ın, kendisini de Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Teknokent'e önce Yönetim Kurulu Başkanı ardından Genel Müdür olarak atayıp, kendisine aylık 9 bin 500 lira, danışmanı olarak görevlendirdiği Ali Turhan'a da aylık 7 bin 500 lira maaş bağladığı ortaya çıkmıştı. Durumun ortaya çıkmasından sonra eşi Derya Bağ, istifa ettmişti.

REKTÖR BAĞ'A ELEŞTİRİ

Bu gelişmeler Pamukkale Üniversitesi'nin bünyesindeki Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.'nin yüzde 10'ar hissedarı olan ve şirketin yönetiminde bulunan oda ve birlik başkanlarını rahatsız etti. Sorunu aşmak için girişimlerde bulunan Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret Borsası ile Denizli İhracatçılar Birliği başkanları sonuç alamayınca Pamukkale Teknokent'in yönetiminden ortak karar alarak istifa etti. 4 oda yönetimi bugün noter kanalıyla Pamukkale Teknokent'e Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiklerini bildirdi. Bu odalar tarafından gönderilen istifa yazılarında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ eleştirildi.

"REKTÖRÜN ATANMASIYLA YAŞANAN OLAYLAR BU NOKTAYA GETİRDİ"

Odalar tarafından noter kanalıyla gönderilen istifa yazısında kurucu ortak olarak şirkette yüzde 10'ar hissedar olunduğu belirtilerek, 2008 yılından bu yana Pamukkale Teknokent'in yönetiminde görev alındığı vurgulandı. Ortak istifa metninde, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere ülkemizde teknoloji geliştirme bölgelerinin ve teknokentlerin başlıca var olma sebepleri üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve teknoloji alanında yatırım yapan girişimcilerin desteklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden bu yana herhangi bir problem ve huzursuzluk yaşamadan şirketin yönetiminde elimizden gelen tüm çaba tarafımızdan sarf edilmiştir. Ancak mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi Rektörü olarak atanmasından sonra cereyan eden olaylar silsilesi, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirmiştir."

"YÖNETİM SÜREKLİ DEĞİŞİYORDU"

4 odanın ortak istifa yazısında, Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi tarafından temsilci atanması ve şirkete Yönetim Kurulu Başkanı olmasından sonra, üniversite kanadından atanan tüm temsilcilerin azledilerek yerlerine yenilerinin getirildiği ve bir sene içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin sürekli değiştiği belirtilerek, şöyle dedi:

"Bu aşamada yönetimdeki sürekliliği sağlamak için diğer hissedarlar tarafından büyük çaba sarf edildi. Yönetim Kurulunda görüşülmeden Genel Müdürlüğe atanan ve sonrasında yine Genel Müdür'lükten alınan Prof. Dr. Şahin Çonkur'un hangi gerekçeyle göreve getirildiği ve neden görevinden azledildiği bugün hala hissedar ve yönetim kurulu üyesi sıfatını haiz olduğumuz halde bilgimiz dahilinde değildir. Genel Müdür değişikliği, üniversitenin içerisinde bulunduğu zorlu sürecin bir sonucu olarak tarafımızca kabul edilmiş ve söz konusu kararlar Oda temsilcisi olarak tarafımızdan imzalanmıştır."

"REKTÖR KENDİNE MAAŞ BAĞLADI"

Genel müdürün görevden alınmasından sonra, iyi bir yönetici bulunmasına ilişkin odaların teklifinin kabul edilmediğinin belirtildiği istifa yazısında, şu ifadeler yer aldı:

"Her türlü itirazımıza rağmen, Prof.Dr. Hüseyin Bağ, fikrimizi dahi almadan kendini Genel Müdür olarak atamış ve önemli denecek bir ücret belirleyerek kendisine maaş olarak bağlamıştır. Yine aynı dönemde üniversitede rektör danışmanlığı yaptığı iddia edilen bir kişi, şirkete danışman olarak atanmış ve yine kendisine ciddi miktarda bir ücret ödenmesi karara yazılmıştır. Tüm bu kararlar, üzerinde mutabık kalınmadan tek taraflı olarak yazdırılmış ve tarafımıza imza için gönderilmiştir. Bu kararlar, tarafımızca karşı çıkılarak imzalanmamış olsa da sonradan bu görevlendirmelerin geçici olduğu söylenerek bizlere bu kararlar imzalatılmıştır. Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın ve danışmanının şirketten aldığı ücretler, basına kötü bir şekilde yansımış ve hem şirketin hem de şirket hissedarı olan kurumlarımızın ciddi şekilde itibar kaybına sebep olmuştur. Basında yer alan haberler sonrasında, genel müdürlük ve danışmanlık pozisyonlarına yapılan atamaların gözden geçirilmesi tarafımızdan toplantılarda dile getirilmiş olmasına rağmen bu husus toplantı tutanaklarına yansıtılmamıştır."

"YÖNETİMDEKİ ETKİNLİĞİMİZ PASİFİZE EDİLDİ"

Dört odanın toplantı tutanaklarını imzalamada gösterdiği direnç üzerine ana sözleşmede değişikliğe gidildiği belirtilen gerekçeli istifa metninde, "Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda kurumlarımız tarafından gösterilen direnç sonucu şirkette olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak ana sözleşme değişikliğine gidilmiş ve şirketin yönetim kurulu üye sayısı artırılarak, yönetimdeki etkinliğimiz pasifize edilmiştir. Ana sözleşme değişikliği sonrasında kurulan yeni yönetim kurulunda toplantıların paylaşım esaslı değil, tek taraflı karar verilen tayin ve tasarrufların bildirilmesi şeklinde olduğu temsilcimiz tarafından bize bildirilmiştir. Yaşanan olaylar silsilesi Yönetim Kurulu'nda değerlendirilmiş ve kurucu ortağı olduğumuz, kuruluş amaç ve felsefesine aykırı olarak yönetilmeye başlanan, katılımcı yönetim sistemi uygulanmayan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.'deki yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Pamukkale Teknokent'te faaliyet gösteren 95 firmada 339 kişi çalışıyor ve 96 proje destekleniyor. Teknokent'in yönetiminde yer olan Denizli'nin 4 önemli oda ve birliğinin ortak metinle yönetimden istifa etmesi kentte şok etkisi yarattı. 4 odanın Teknokent'teki toplam yüzde 40 hisselerinin duracağı ancak, son 1 yılda yaşanan olaylar nedeniyle Teknokent yönetiminde alınan kararların altına imza atmamak için üç oda ve birlik başkanının istifa kararı aldığı ifade edildi. DHA