ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI KABUL EDİLDİ

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı kabul edildi.

Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan bir yol haritası niteliğinde olan kalkınma planında yeni 2023 hedefleri belirlendi kişi başı gelirin 12 bin 484 dolar olarak belirlendiği planda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken işsizlik oranının da %9,9'a düşürülmesi hedefleniyor. Sanayi sektörünün odak sektör olarak belirlendiği plana ilişkin görüşlerini belirten Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, "5 yıllık bu plan, her şeyden önce bir yol haritasıdır. Hedef olmazsa yol alınmaz. Bu anlamda hedeflerin belirlenmiş ve ortaya konulmuş olması önemli bir gelişmedir. Planda sanayi sektörünün odak sektör olarak belirlenmesi de biz sanayiciler için umut vaat etmektedir. Son zamanlarda gerek enerji zamları nedeniyle maliyetlerimiz de yaşanan artışlar, gerekse finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar sanayicilerde yalnız bırakıldıkları hissiyatını uyandırmıştı. Bu nedenle bu plan bizim için bir umut kaynağı olmuştur. Planın bir diğer olumlu tarafı ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modelini benimsemiş olmasıdır. Ekonomisi ihracata dayanan bir ilin Sanayi Odası Başkanı olarak net bir şekilde ifade edebilirim ki ihracata dayalı bir büyüme modeli en doğru büyüme modelidir, çünkü ihracat üretimi tetikler ve döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlar" dedi. On Birinci Kalkınma Planı kapsamında kurulacak olan sanayileşme İcra Kurulu’nun öncelikle ihracatçı sanayicilerin sorunlarına eğilmesi gerektiğini dile getiren Keçeci, "İhracatçı sanayicinin öncelikli sorunu maliyetler enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerinde yaşanan artışları artık ön göremez, bütçe yapamaz ve fiyat veremez hale geldik. Üreticinin bu maliyetlerindeki artışlarının sınırlandırılması gerekmekte ve sanayicinin bu konularda desteklenmesi gerekmektedir" dedi.

Lojistiğin eğilinmesi gereken en acil konulardan biri olduğunu dile getiren Keçeci, "Gelişmiş ülkeler neredeyse yüzyıllardır mallarını deniz ve demiryolu marifeti ile taşırken bizim hala demiryolu bağlantısı olmayan limanlarımız var. Biz Türkiye'nin en büyük 8. ihracatçı ilyiz ama yüklerimizi limana demiryolu ile taşıyamıyor; hala en ilkel yöntem olan karayolunu kullanıyoruz. En büyük ihracatı yapan ilk 10 ilin limanlara demiryolu ile bağlanmaması büyük bir ayıptır ve bu ayıbın bir an önce giderilerek ihracatçının önünün açılması gerekmektedir" diye konuştu.