TARIMSAL PLANLAMANIN YOL HARİTASI NETLEŞİYOR-2

Geçen haftadan devam…

Adana’da çiftçilik yapan, tarım konusundaki çalışmaları, duyarlılığı ile tanınan Mehmet Mühür Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşünü gönderdi. Mehmet Mühür’ün uyarıları önemli ve dikkate alınmalı. 

-Bu yönetmelik taslağı Tarım Bakanlığı teşkilatına 2000 yılından önce egemen olan Teknik Ziraat Teşkilatı kafası ile hazırlanmıştır. 

-Araştırma kuruluşları ile istişare edilmediği gibi bakanlığın hukuk birimlerinden de en ufak bir mütalaa alınmadığı taslağın fikir ve ifadelerinde bariz olarak görülmektedir.

-Bu yönetmeliğin muhtevası, bir bakıma bana Sovyetler dönemindeki Kolhozlar ile İsrail’ deki Kibutzları hatırlatmaktadır. 

-Tarım Bakanlığının nitelik itibariyle merkez il ve ilçe teşkilatlarında sayı itibariyle belki teknik personeli vardır, ancak nepotizm sebebiyle nitelikli teknik personelinin bugüne kadar yaşadıklarımızdan dolayı, yetersiz olacağı endişesini taşımaktayım. 

-Tarım Bakanlığı, bu yapısı ile böyle bir organizasyonu siyasi olarak yürütebilir, ancak teknik olarak asla yürütemez. 

-Üretim izinlerinin ve kontrollerinin bir takım bürokratik mekanizmalara bağlanmış olması, aşılması imkansız handikaplar yaratacaktır. Çiftçi bürokrasiyi aşamayacak, üretimi ya yapamayacak ya da engellenecektir. İlgili birimin teknik personeli de bu iş yükünün altında ezilerek çiftçi nezdinde de itibarsızlaşacaklardır. Bu da asla kabul edilemez üzücü bir vaka olarak yaşamakla karşı karşıya kalacağız.

 -Bu modelin bir nevi ikiz kardeşleri Şeker Fabrikalarında üretimi azaltmış yeterli üretime mani olmuş ve ülkemizin şeker ithali ile tanışmasına vesile olmuştur. Nişasta Bazlı Şeker kotaları siyasi saiklerle verilir olmuştur. Şeker pancarı kotaları siyasetin güdümüne girmiştir. Türk çiftçisi özgür iradesiyle tarım yapamayacak ve siyasete muhtaç olacaktır. Canından bezecek ve üretimden vazgeçeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Ayriyeten ürün desenleri de siyasetin aracı haline gelecektir.

-Bakanlığın kuruluş beyannamesinde ve 5488 sayılı tarım kanununun amaç ilkesinde izah edildiği gibi üretim planlaması burada olduğu gibi akıl ve mantık örf ve adet ve teamüllere aykırı metot ile değil, yönlendirme ve teşvik usulleri ile planlama yapılacağı ilgili kanunun amir hükmüdür. Medeni kanunumuzun başında da belirtildiği gibi kanunlar lafsı ve ruhu ile doğrudur. Nitekim kanun metninde üretim planlamasından bahsedilirken buradaki üretim planlamasından kasıt, iç tüketim tarımsal sanayinin ihtiyacı komşu ülkelerin potansiyel talepleri, ihracatçının ihtiyaç ve talep ve alt yapı yatırımına göre tespit ederek çiftçiyi yönlendirme ve teşvik ile mümkündür. 

-Netice odur ki; böyle bir yönetmeliğin Türk tarımı, tarımsal endüstri ve tarımsal ihracatçının iflasına sebep olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 

BAKANLIĞIN YOL HARİTASI NETLEŞİYOR 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasanın kabul edilmesinden sonra ilk adım olarak “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığını ve bu taslağın sektör paydaşları ile paylaşılarak görüşlerinin alındığını söyledi. Yumaklı bu görüşlere çok değer verdiklerini ve buna göre taslağın son halini alacağını ifade etti. 

Üretim planlaması ve hazırlanan taslakla ilgili eleştirileri sorduğum Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bundan sonra yapılacaklarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İlk olarak yönetmelik taslağı hazırlandı. Ardından hızlıca takvim oluşturuldu. Bu takvim doğrultusunda kısa zaman içinde harekete geçilecek. Hazırlanan yönetmelik taslağı tarım sektörü temsilcilerine gönderildi. Paydaşların da dönüşleri gelmeye başladı. Sonraki aşamada ise il ve bölge bazında sektörün paydaşlarının katılacağı toplantılar yapılacak. Bu paydaşların arasında kamu kurumları da yer alacak, tarım alanında özel sektörde faaliyet gösterenler de. Aynı şekilde Sivil Toplum Kuruluşları (STK), odalar, üniversitelerin de yer alacağı toplantılar geniş katılımlı olacak. Toplantıların sonunda Tarımsal Üretim Planlaması Hakkında Yönetmelik hazır hale getirilecek." 

EYLÜL’DE PİLOT UYGULAMA BAŞLAYACAK 

Eylül ayında bir ürün grubunda pilot uygulamanın başlayabileceğini belirten Bakan Yumaklı: “Planlamanın içeriğinde başlıca hangi ürün, hangi bölgede, hangi şartlarda üretilir bilgilerinin yanı sıra çiftçinin gelirini artıracak planlar yer alacak. Bir ürün grubunda Eylül ayında pilot çalışmaya başlanması hedefleniyor.” dedi. Özetle, tarımsal üretimin planlaması elbette çok önemli. Bu konuda her kesimin görüşü çok değerli ve mutlaka dikkate alınmalı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu taslağın sektör paydaşları ile birlikte uygulanabilir hale getirileceğini, pilot uygulama ile sahada çalışmalar yapılacağını söylüyor. Çiftçi Mehmet Mühür ise bu düzenlemenin yaratacağı riskleri tek tek sıralıyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha çok konuşup tartışacağız.
 

Diğer Yazılar