SANAYİCİ YAPAY ZEKAYA HAZIR MI?

Akıllı telefonlar, akıllı saatler derken yapay zeka hayatımızın her alanında artarak yer almaya devam ediyor. İnsansız fabrikalar sanayinin bir gerçeği. Bu noktada, ileride işsizlik bir problem mi olacak, yoksa yeni iş alanları mı oluşacak ikilemi de varlığını sürdürüyor.

Ülkemiz sanayisinin yapay zekaya hazır olup olmadığı konusuna gelecek olursak, ben mevcut durumda işletmelerin dijitalleşme ve yapay zeka konusunda yeterince hızlı ve aktif olduğunu düşünmüyorum. Nispeten büyük ve kurumsal firmalar bu konuyu stratejilerine yerleştirmiş olsa da KOBİ düzeyinde firmalarımızın pek çoğu geleneksel yöntemleri kullanmaya devam ediyor.

Z KUŞAĞININ ÖNEMİ

Özellikle Z kuşağının iş hayatında aktif bir şekilde yer almasıyla ülkemizde dönüşüm sürecinin hızlanacağından eminim. Bunun işaretlerini de start-uplarda gözlemleyebiliyoruz. Küreselleşme, artan rekabet başta yapay zeka olmak üzere dijitalleşmeyi ve her tür teknoloji kullanımını kaçınılmaz hale getiriyor. Bu da Z kuşağının en etkin ve becerili olduğu alanların başında geliyor.

ALT YAPI VE TEŞVİK MEKANİZMALARI YETERLİ Mİ?

Bu konuya gelişmiş ülkelerin verdiği önem ortada. ABD hem askeri hem sanayi alanında yapay zeka rekabetinde en önde olmak için yatırımlarını arttırıyor. Çin 2030 yılına kadar, yapay zeka teknolojileri alanında 1,4 trilyon dolarlık bir endüstri kurmayı planlıyor. Rusya lideri Putin, “Bu alanda kim lider olursa, dünyanın hükümdarı o olacak” sözüyle konuya verdiği önemi gösteriyor. Diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinin de yapay zeka yatırımları yıldan yıla katlanarak artmaya devam ediyor.

Bu noktada, firmalarımız için bu dönüşümü destekleyen ve hızlandıran hem finansmana erişim kolaylığı hem de teşvik mekanizmaları büyük önem taşıyor.

Mevcut durumda alt yapı ve teşvik mekanizmalarının yeterliliği tartışılır. Şu anda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum amacıyla şirketlerin ihtiyaç analizinin yapılmasına yönelik projeler, yakın geçmişte revize edilen kararla destek kapsamına alındı.

Bakanlıklarımız firmaların rekabet güçlerini korumak amacıyla güncel gelişmelere yönelik konuları teşvik mekanizmalarına dahil ediyor. Yapay zekaya yönelik altyapının doğru bir şekilde kurgulanacağı, teşvik mekanizmalarının geliştirileceğini, böylelikle firmalarımızın uyum sürecine daha hızlı adapte olacağına inanıyorum.

DÖNÜŞÜME EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLER HAZIR?

Bilindiği gibi internette her vakit geçirdiğimizde bir iz bırakıyoruz. Bu nedenle, doğru kişi ve doğru ürün eşleştirmesi zaten uygulanıyor. Yapay zeka ile bu eşleştirmelerin daha etkin yapılacağı ve işletmelerin reklam-tanıtım-pazarlama bütçelerine ciddi anlamda katkı ve hız sağlayacağı bir gerçek. Buradan yola çıkarak sektör gözetmeksizin e-ticaret alanının değişime en açık ve hazır yapı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra, dış dünya ile entegre olan ihracat ve ithalat yapan firmaların da, sadece iç piyasada faaliyet gösteren firmalara göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.

Veri analizi, kodlama gibi bilgi teknolojilerinin yoğun kullanıldığı bankacılık/finans sektöründe, tasarımın belirleyici olduğu moda sektöründe, akıllı fabrikaların etkin olduğu otomotiv sektöründe ve tarımda yapay zeka teknolojilerinin kullanımının hızlanacağını öngörüyorum.

REKABETTE GÜÇ KAZANMAK ADINA HANGİ NOKTALAR GELİŞTİRİLMELİ

Küresel piyasalarda rekabetçi olmanın yolu trendleri yakından takip etmekten hatta trend belirleyen ve hikaye yazabilen olmaktan geçiyor. Dijitalleşme sürecini tamamlamış, teknoloji yatırımlarına önem veren, kendini yenileyen ve bunları strateji haline getiren firmalarımızın daha rekabetçi olduklarını görüyoruz. Bunları sağlayabilmek adına nitelikli işgücü ve altyapı yatırımlarını geliştirmemiz gerekiyor.

Küresel rekabette ön plana çıkmak hedefiyle hem kamu hem de özel sektör boyutunda çeşitli adımlar atılıyor. Okul öncesinden başlayarak tüm eğitim düzeylerinde müfredat güncel gelişmelerle uyumlu bir şekilde revize ediliyor. Nitelikli eğitim kurumlarımızla iş gücünün de küresel dünyaya hazırlıklı bir şekilde yetiştirileceğine inanıyorum.

Altyapı yatırımlarının artırılması gerekiyor. Bunun için, tabi ki uluslararası fonlardan etkin bir şekilde yararlanacağımız projeler geliştirilmeli, iş birliklerinin önemini idrak etmeliyiz.

Finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ucuzlatılması da firmaların rekabetçiliklerini koruması ve global düzeyde güncel kalmaları adına faydalı olacaktır.

Diğer Yazılar