Bipolar Nedir?

Bipolar hastalığının bir diğer adı olan manik-depresif psikoz, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen, başkalarıyla iletişim kurma ve sosyal yaşamda başarılı olma becerilerinde önemli sorunlara neden olabilecek çok ciddi bir ruh sağlığı durumudur.

Bipolar hastalığının bir diğer adı olan manik-depresif psikoz, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen, başkalarıyla iletişim kurma ve sosyal yaşamda başarılı olma becerilerinde önemli sorunlara neden olabilecek çok ciddi bir ruh sağlığı durumudur.

Zihinsel ve fiziksel işlevlerin uzun süreli kaybı, psikiyatrik hastalıkların uzun süreli bir etkisidir ve bipolar bozukluk, dünya çapında işlevi bozan hastalıklar listesinde beşinci sıradadır. Erişkinlerde görülme sıklığı %7 olan hastalığın seyri son derece şiddetlidir, bu nedenle hastalığa bağlı fonksiyonel kayıplar meydana gelmeden önce doğru teşhis konulması ve etkili bir tedavi sürecine başlanmalıdır.

Bipolar bozukluk ile minör depresif bozukluk karıştırıldığı için tanıyı geciktirerek durumu kontrol altına alınması bir hayli zor olmaktadır. Bipolar bozukluğun ayırıcı tanısını belirlemek ve minör depresyondan nasıl farklılaştığını belirlemek, hastalığı doğru bir şekilde tanımlamak için ele alınması gereken çok önemli bir sorundur.

Bipolar Bozukluk Nasıl Bir Hastalıktır?

Bipolar bozukluk, daha önce manik-depresif bozukluk olarak bilinen, iki ayrı hastalık dönemi ile karakterizeydi. İnsan ruh halinde iki uç nokta vardır, biri manik dönem ve diğeri depresif dönemdir. Hastalığın evrelerinin ilerlemesi, bu evreler bazen nüksetmeden önce azalsa da, temel tanı kriterlerinden biridir. Manik süreç bittikten sonra hasta, en ufak bir ruhsal bozukluk belirtisi hissetmeden normal haline dönebiliyor. Ancak durum tekrar kötüleştiğinde bir bunalım dönemi başlar ve ruhsal bozukluk yaşamaya başlar.

Bipolar Bozukluk Teşhisi Konma Durumu Ve Tedavisi

Bipolar bozukluk, intihar riskini önemli ölçüde artırır. Yaşamın her yerinde  işlev görme yeteneğini etkiler. Bu yüzden hastalara depresyon tehisi konulduktan sonra tedavi uygulamaları başlanır.

Bir manik epizodun varlığı birincil tanısal gerekliliktir. Dünya Sağlık Örgütü, manik epizodu anormal ve davranış hissi içeren bir duygu durumu olarak tanımlar. En az bir hafta sürer veya hastanede yatış gerektirir. Bu tanıma uyan ve bazı dönemler yaşanmış durumunda bipolar bozukluk teşhisi konulur. Manik evrede kişi normalden daha konuşkandır, ancak dikkatin dağılması konuşmayı sürdürmeyi zorlaştırır.

İlaç ile psikoterapi uygulamaları bipolar bozukluk tedavileridir. Hasta için mümkün olan en iyi tedavi planını oluşturmak için doktor ve hasta birlikte ilerlemelidir. Hiçbir tedavi seçeneği tek başına yeterli değildir.