DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Mahkeme kararı gereğince aşağıda niteliği yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, ELDENİZLİ Mahalle/Köy, 220 Ada, 2 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özellikli taşınmazdır.
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Eldenizli Köyü
Yüzölçümü : 8.434,65 m2
İmar Durumu :1/1000ölçekliuygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.669.302,00 TL +40.000TLmasraf
İhale Yeri : Denizli adliye ek bina3.kat 312noluodaduruşma salonu (fiziki ihale yapılacaktır)
KDV Oranı : %0(kısıtlı taşınmazı satılacağından KDV alınmayacaktır)
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazda1259Irlıganlı Tarım Kredi Kooperatifi'nin zirai kredi borcuna karşılık 27/01/1994 tesis tarihli, 100.000.000 lira bedelli ipotek şerhi vardır. Taşınmaz bu ipotek şerhi ile birlikte satılacaktır. Tescilde bu şerh kaldırılmayacaktır.
Vasihazır olmadığı takdirde T.MK. 444.maddesi gereğince satış düşürülecektir. İhale, vesayet makamının onaylamasıyla tamam olur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati :29/04/2024 - 14:22 -14:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:22 - 14:27

29/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın NO: ILN02012916