DENİZLİ 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLAN

İLAN

T.C.
DENİZLİ 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/2 Esas
Davacı MERYEM İYİCE vekili tarafından, davalı Mehmet oğlu 1986 doğumlu, BAYRAM İYİCE aleyhine açılan boşanma davasında;
Tarafların anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususların tespiti ve tarafların sulhe teşviki için 18/07/2024 günü saat 09:15'de ön inceleme duruşma gün ve saati verilmiş olup, davalının HMK.'nun 139 maddesi gereğince tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birisinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği hususunun İHTARI ile işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/06/2024

 

#ilangovtr Basın NO: ILN02045596