DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Çaybaşı Mah, 351 Ada, 404 Parsel, 3.Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm, 18/440 arsa paylı, 147 m2 yüzölçümlü mesken vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:31Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:31Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:31

01/06/2024

#ilangovtr Basın NO: ILN02047250