DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Örnek No:55*

T.C.
DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Atalar Mah. 20 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu Bağ.Böl., 90,00 m2 yüzölçümlü, 44/308 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmazdır. Isınma sobalıdır. Asansör bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:31Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:31Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:31

Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Topraklık Mah, 3610 Ada, 9 Parsel, 1 Nolu Bağ.Böl, 95 m2 yüzölçümlü, 8/64 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmazdır. Asansör bulunmamaktadır.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:51

05/07/2024

#ilangovtr Basın NO: ILN02058365