ALZHEİMER HASTALIĞININ ERKEN GÖRÜLEN 8 ÖNEMLİ BELİRTİSİ

Alzheimer, temel ihtiyaçların bile giderilmesini engelleyerek yaşamı oldukça zorlaştıran hastalıklardan biri. Genellikle yaşlı kesimlerde yaygın olarak görülen Alzheimer hastalığının görülme oranının daha erken yaşlara düştüğü biliniyor. 65 yaş altı veya bazen 40 yaşlarına kadar erken görülen Alzheimer'ın bazı önemli belirtileri var. Erken teşhisin tedavi için büyük önem taşıdığı Alzheimer hastalığının bu belirtilerine dikkat ederek sağlığınız için önemli bir adım atabilirsiniz.

Erken Yakalanılan Alzheimer’ın 8 Önemli Belirtisi

Beyin hücrelerinin ölümü ve bilişsel fonksiyonların azalması nedeniyle ortaya çıkan Alzheimer hastalığı yaşamı büyük derecede zorlaştırıyor. Alzheimer belirtileri deyince ilk akla gelenin unutkanlık olmasıyla beraber birçok önemli belirti var. Başlarda basit unutkanlıklarla başlayan Alzheimer hastalığı ilerledikçe hastanın yakın geçmişini ve çevresindeki kişileri tamamen unutmasına sebep verebiliyor. Genellikle yaşlı kişilerin yakalandığı Alzheimer hastalığı erken yaşlarda da görülebiliyor. Erken yakalanılan Alzheimer'ın ilk belirtilerini haberimizde derledik.

Konuşmaya Başlayıp Konuyu Unutmak

Alzheimer hastalığının ilk belirtilerinden biri, konuşmaya başladığınız bir konuyu unutmanızdır. Bu durum, hafıza problemlerinin başlangıcını işaret edebilir ve dikkat edilmesi gereken bir belirtidir.

Bir Nesneyi Elinde Tutup Neden Aldığını Unutmak

Elinizde tuttuğunuz bir nesnenin ne işe yaradığını veya neden aldığınızı unutmak da erken belirtilerden biridir. Bu tür unutkanlıklar, hastalığın ilerleyen safhalarında daha da belirgin hale gelebilir.

ALZHEİMER HASTALIĞININ ERKEN GÖRÜLEN 8 ÖNEMLİ BELİRTİSİ

Basit Matematik veya Hesap İşlerini Yapamamak

Alzheimer hastalığı, bilişsel fonksiyonları etkilediği için basit matematik veya hesap işlerini yapamama gibi problemler yaşanabilir. Günlük yaşamı etkileyen bu tür sorunlar, erken teşhis için önemli bir uyarıdır.

Yemek Yapmak Gibi Adım Adım Yapılan İşlerde Zorlanmak

Günlük aktivitelerden biri olan yemek yapmak gibi adım adım yapılması gereken işlerde zorlanmak, Alzheimer hastalığının erken belirtileri arasında yer alır. Bu tür zorluklar, hastalığın ilerlemesiyle birlikte artabilir.

Kelimeleri ve İsimleri Karıştırmak ve Unutmak

Kelimeleri veya isimleri karıştırmak, konuşurken doğru kelimeleri bulamamak, Alzheimer'ın erken belirtilerindendir. Bu tür dil ve hafıza problemleri, günlük iletişimi zorlaştırabilir.

Hangi Günde ve Nerede Olduğunu Unutmak

Zaman ve yer bilgisi konusunda karışıklık yaşamak, hangi günde veya nerede olduğunu unutmak, Alzheimer hastalığının dikkat edilmesi gereken erken belirtilerindendir. Bu durum, hastalığın ilerlemesiyle daha da belirgin hale gelir.

Yönünü Bulmakta Zorlanmak

Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri de yön bulma konusunda yaşanan zorluklardır. Bilinen yerlerde bile kaybolma hissi, hastalığın önemli işaretlerinden biridir.

Kaygılı veya Sinirli Olmak

Hastalığın erken evrelerinde, kişi kaygılı veya sinirli olabilir. Bu tür duygusal değişiklikler, Alzheimer'ın ilerlemesiyle daha da artabilir ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Alzheimer Genetik mi?

Genetik yatkınlık, Alzheimer risk faktörleri arasında önemli bir yere sahiptir. Ailesindeki 1. derece yakınları arasında, özellikle erken başlangıçlı (65 yaş öncesi) Alzheimer hikayesi olan kişilerin Alzheimer olma riski yüksektir. Bu nedenle, aile öyküsü olan bireylerin belirtileri daha yakından takip etmeleri önemlidir.